Sıkça Sorulan Sorular

KIDSDORF YAZ OKULU

Sıkça Sorulan Sorular

 • Soru-1: Yaz Okulu hangi aylarda yapılacaktır? / In which months will the Summer School be held?
 • Soru-2: Yaz Okulu dönemleri hangi tarihleri kapsamaktadır? / Which dates does the Summer School period cover?
 • Soru-3: İki ve beşinci dönem neden dokuz gün süreli? / Why are the second and fifth periods nine days long?
 • Soru-4: Yaz okulu haftanın hangi günlerini kapsamaktadır? / Which days of the week does the summer school cover?
 • Soru-5: Yaz Okulu hangi saat aralığında yapılmaktadır? / In which time interval is the Summer School held?
 • Soru-6: Yaz Okulunda kaç grup vardır? / How many groups are there in summer school?
 • Soru-7: Bir gruptaki en fazla kaç çocuk sayısı nedir?/ What is the maximum number of children in a group?
 • Soru-8: Yaz Okulunda hangi aktiviteler yer almaktadır?/ Which activities are included in the summer school?
 • Soru-9: Yabancı dil olarak gruplarda hangi diller yer almaktadır?/ Which languages are included in the groups as foreign languages?
 • Soru-10: Yaz Okulunda beslenme hizmeti bulunmakta mıdır?/ Is there a catering service at the summer school?
 • Soru-11: Dönemlik Ücretler ne kadardır?/ How much are the semester fees?
 • Soru-12: Yaz Okulu için indirim imkanları var mıdır?/ Are there any discounts available for summer school?
 • Soru-13: Yaz Okulunda uyku imkânı var mıdır? / Is there a possibility to sleep in summer school?
 • Soru-14: Yaz Okulu gruplarında gün boyu öğrencilere eşlik edecek öğretmenler yer almakta mıdır? / Are there teachers who will accompany students throughout the day in the Summer School groups?
 • Soru-15: Yaz Okulunda görev alacak öğretmenler nasıl belirlenmektedir? / How are the teachers who will serve in the summer school determined?
 • Soru-16: Yaz Okulunda öğrenci taşımacılığı servis hizmeti bulunmakta mıdır? / Is there a student transportation service available in the summer school?
 • Soru-17: Kayıt sonrası dönem değişikliği yapılabiliyor mu? / Can period changes be made after registration?
 • Soru-18: Ücret iadesi bulunmakta mıdır? / Is there a refund available?
 • Soru-19: Kayıt için öncelikli gruplar var mıdır? / Are there any priority groups for registration?
 • Soru-20: Kontenjan dolma ihtimali nedir? / What is the possibility of filling the quota?
Soru-1: Yaz Okulu hangi aylarda yapılacaktır? / In which months will the Summer School be held?

Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında./ In June, July, and August.

Soru-2: Yaz Okulu dönemleri hangi tarihleri kapsamaktadır? / Which dates does the Summer School period cover?

1.Dönem: 24 Haziran-05 Temmuz 2024 (10 gün) / 1. Period: June 24 – July 5, 2024 (10 days)

2.Dönem:08-19 Temmuz 2024(9 gün) / 2. Period: July 08-19, 2024 (9 days)

3.Dönem: 22 Temmuz-02 Ağustos 2024(10 gün) / 3. Period: July 22-August 2, 2024 (10 days)

4.Dönem: 05-16 Ağustos 2024(10 gün) / 4. Period: August 05-16, 2024 (10 days)

5.Dönem:19-29 Ağustos 2024(9 gün) / 5. Period: August 19-29, 2024 (9 days)

Soru-3: İki ve beşinci dönem neden dokuz gün süreli? / Why are the second and fifth periods nine days long?

15 Temmuz ve 30 Ağustos resmî tatildir. / July 15th and August 30th are official holidays.

Soru-4: Yaz okulu haftanın hangi günlerini kapsamaktadır? / Which days of the week does the summer school cover?

Hafta içi 5 günü kapsamaktadır. / It covers 5 weekdays.

Soru-5: Yaz Okulu hangi saat aralığında yapılmaktadır? / In which time interval is the Summer School held?

09.00-17.30 saatleri arasında./ Between 09.00-17.30 hours

Soru-6: Yaz Okulunda kaç grup vardır? / How many groups are there in summer school?

Beş (5) grup vardır / There are five (5) groups.

1.Grup: (37-54 ay) / 1. Group: (37-54 months)

2.Grup: (55-72 ay) / 2. Group: (55-72 months)

3.Grup: (73-84 ay) / 3. Group: (73-84 months)

4.Grup: (İlkokul 1-2.Sınıf) / 4. Group: (Primary School 1st-2nd Grade)

5.Grup: (İlkokul 3-4.Sınıf) / 5. Group: (Primary School 3rd-4th Grade)

Soru-7: Bir gruptaki en fazla kaç çocuk sayısı nedir?/ What is the maximum number of children in a group?

Yirmidir (20)/ Twenty

Soru-8: Yaz Okulunda hangi aktiviteler yer almaktadır?/ Which activities are included in the summer school?

Yüzme, Binicilik, İngilizcenin yanı sıra çok çeşitli Spor, Sanat ve Kidsdorf’un geliştirmiş olduğu etkinlikler/aktivitelerin yer aldığı özel bir program bulunmaktadır./ There is a special program that includes a variety of sports, arts, and activities developed by Kidsdorf in addition to swimming, horseback riding, and English.

Soru-9: Yabancı dil olarak gruplarda hangi diller yer almaktadır?/ Which languages are included in the groups as foreign languages?

İngilizce her gün yer almaktadır. / English is present every day.

Soru-10: Yaz Okulunda beslenme hizmeti bulunmakta mıdır?/ Is there a catering service at the summer school?

Öğle Yemeği ve İkindi Kahvaltısı programa dahildir./ Lunch and afternoon snack are included in the program.

Soru-11: Dönemlik Ücretler ne kadardır?/ How much are the semester fees?

Okulumuzu ziyaret ederek hem program hem de ücretler ile ilgi bilgi sahibi olabilirsiniz./ You can visit our school to get information about both the program and the fees.

Soru-12: Yaz Okulu için indirim imkanları var mıdır?/ Are there any discounts available for summer school?
Kardeş İndirimi / Sibling Discount
Beş Dönem İçin Peşin Ödeme İndirimi / Advance Payment Discount for Five Terms
Dört Dönem İçin Peşin Ödeme İndirimi / Advance Payment Discount for Four Terms
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Kidsdorf Kayıtlı Öğrencisi İndirimi (15 Mart 2024’e kadar)/ 2024-2025 Academic Year Kidsdorf Registered Student Discount (until March 15, 2024)
2023 Yaz Okulu’nda Yer Almış Çocuklar İndirimi (15 Mart 2024’e kadar)/ Children’s Discount at the 2023 Summer School (until March 15, 2024)
Erken Kayıt İndirimi (15 Mart 2024’e kadar)/ Early Registration Discount (until March 15, 2024)
Soru-13: Yaz Okulunda uyku imkânı var mıdır? / Is there a possibility to sleep in summer school?

Uyku saati yer almamaktadır./ There is no time for sleep.

Soru-14: Yaz Okulu gruplarında gün boyu öğrencilere eşlik edecek öğretmenler yer almakta mıdır? / Are there teachers who will accompany students throughout the day in the Summer School groups?

Evet. Her grupta iki (2) koordinatör öğretmen bulunmaktadır. / Yes. There are two (2) coordinator teachers in each group.

Soru-15: Yaz Okulunda görev alacak öğretmenler nasıl belirlenmektedir? / How are the teachers who will serve in the summer school determined?

Ağırlıklı olarak normal dönemde okulumuzda görev yapan alanında/branşında uzman öğretmenler görev almaktadır. / Our school primarily employs expert teachers in their field who work during regular periods.

Soru-16: Yaz Okulunda öğrenci taşımacılığı servis hizmeti bulunmakta mıdır? / Is there a student transportation service available in the summer school?

Belirli güzergahlar için evet vardır. / Yes, but for specific routes.

Soru-17: Kayıt sonrası dönem değişikliği yapılabiliyor mu? / Can period changes be made after registration?

Değişiklik yapılması istenilen dönemde kontenjan bulunması ve az iki (2) hafta öncesinden bildirilmesi şartı ile olabilir. / Changes can be made with the condition of having available capacity in the desired period and being notified at least two (2) weeks in advance.

Soru-18: Ücret iadesi bulunmakta mıdır? / Is there a refund available?

Grup kontenjanlarının düşük ve sınırlı olmasından dolayı mücbir sebepler dışında herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. / No refunds will be made except for force majeure reasons due to the low and limited group quotas.

Soru-19: Kayıt için öncelikli gruplar var mıdır? / Are there any priority groups for registration?

15 Mart 2024 tarihine kadar 2023 Yaz Okulunda yer almış çocuklar ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında okulumuzda öğrenim görecek çocuklar için kayıt öncelliği bulunmaktadır. / There is registration priority for children who attended the 2023 Summer School until March 15, 2024, and for children who will study at our school in the 2024-2025 Academic Year.

Soru-20: Kontenjan dolma ihtimali nedir? / What is the possibility of filling the quota?

Öncelikli gruplarımızdan arta kalan sınırlı sayıda kontenjan bulunması ve yaz okulumuzun yoğun talep görmesinden dolayı mart ayı içerisinde kayıtların tamamlanmasını ön görmekteyiz. / Due to the limited number of remaining vacancies in our priority groups and the high demand for our summer school, we anticipate that registrations will be completed within the month of March.