Sağlık Hizmeti

KIDSDORF

Sağlık Hizmeti


Okul Sağlık Birimi; danışmanlık aldığımız bir doktor, bir diyetisyen, iki müdür yardımcısı ve bir öğretmenden oluşmaktadır. Bu birim öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza koruyucu sağlık ve acil tedavi hizmeti vermekte, öğrencilerimizin gerektiğinde sağlık sorunları ile ilgili velilerimizi bilgilendirmektedir. Bütün birimlerin hijyen koşullarına uygun çalışmalarını sağlamakta, Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen zorunlu aşılama programları ve her türlü tarama programlarını organize etmekte; bulaşıcı hastalık gibi durumlarda okul müdürünü, öğrenci ve velilerimizi çeşitli kanallarla bilgilendirmektedir. Okul menüsü için görüş bildirmekte, okulda gıda işiyle ilgili tüm çalışanların sağlık durumlarını ve okul yemekhane ve mutfağını denetlemekte, okul içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı okul müdürünü bilgilendirmektedir. Ayrıca gerekli önlemlerin alınmasını koordine etmekte, okul çalışanlarına ilk yardım eğitimi ve hijyen konulu semineler düzenlemektedir.

Sağlık Birimimizde geniş içerikli sağlık dolabı ve seyyar sağlık çantası ile müşahede odası bulunmaktadır.

Ayrıca, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerek personelin sağlığından gerekse eğitim ve diğer faaliyetlerde sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyucu, önleyici ve düzeltici çalışma ortamı gözetiminden sorumludur. Okulumuzda her eğitim-öğretim yılı başında yetkili firmalara “İşyeri Risk Değerlendirmesi” yaptırılmaktadır. Bununla birlikte, mutfak ve okul genelinde kendi hijyen denetimleri dışında bağımsız bir firma ile bina ve mutfak hijyen denetimleri yaptırılmaktadır. Okulumuzda belli periyotlarda içme, musluk ve havuz sularından örnekler alınarak kimyasal analiz yapılır.  Acil durumlarda ailenin onayı ile (112 Hızır Acil Servis ya da okul araçlarıyla) öğrencinin “Okulumuz Acil Durum Prosedürü” ‘nde belirtilen şartlar ile uygun hastaneye sevki yapılmaktadır. Aşı programına dahil öğrencilerin aşılanması için Toplum Sağlığı Merkezi ile iş birliği yapılmaktadır. Sağlık sorunu olan öğrenci, öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir. Okul Yönetimi öğrencinin şikayeti/durumuna göre planlama yapar. Uzun süren rahatsızlık, ciddi yaralanma gibi ileri tetkik, tedavi veya dinlenme gerektiren durumlarda öğrenci velisi aranarak bilgilendirilir, öğrencinin okuldan alınması istenir. Okuldan çıkış için müdür yardımcısının imzaladığı izin belgesi düzenlenir. Velinin beklenemeyeceği kadar acil durumlarda, velisinden telefonla onay alınarak, gereken durumlarda da ambulans istenmek suretiyle öğrenci en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Çocuklarda ateş, kusma, ishal vb. hastalık gözlenmesi, okul içi kaza/yaralanma ile olağanüstü durumlar halinde durum hemen veliye bildirilir. Hastalığın bulaşıcı olması durumunda diğer çocuklara bulaşmaması için çocuk iyileşene kadar okula devam etmez. Veli hastalık sonrasında bulaşıcı durumunun ortadan kalktığına ve çocuğun okula devamında sakınca olmadığına dair rahatsızlığı ile ilgili bölümden doktor raporunu Okul Müdürlüğüne teslim etmesi sonrasında öğrenci okula devam edebilecektir.  Çocukların kullandıkları ilaçların takibi veli tarafından yapılmak zorundadır. Bu konuda okul yönetiminden ve öğretmenden talepte bulunulamaz.