Eğitim Yaklaşımımız

KIDSDORF

Eğitim Yaklaşımımız

Kidsdorf Anaokulu’nda çocuklarımızın, var olan meraklarını kaybetmeden her alanda gelişimlerinin sağlanması için tamamen uygulamaya dayalı bir program geliştirildi. Beceri gelişimini esas alan, aylık temalar halinde ilerleyen programlarımızda Montessori, Reggio Emilio, Waldorf gibi anaokuluna özel programlar yanında, Aktif Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, Sistem Düşüncesi gibi çok daha geniş kapsamlı yaklaşımlardan yararlanılmıştır.

Aylık temalarımızın oluşumunda Reggio Emilio yaklaşımı,

Matematik programlarımızda somutlama esasına dayalı Montessori yaklaşımı,

Fen alanlarında bilimsel merakı ve bütünsel bakış açılarını destekleyen STEAM uygulamaları;doğayı tanımayı ve duyarlılık gelişimi için Ekoloji programları,

Dil gelişimi için hikaye programları,

Yabancı dillerde tema bazlı ve hikaye destekli programlar kullanılmıştır.

Düşünme becerileri gelişimi için çevremizdeki sorunları çözmede Sistem Düşüncesi Yaklaşımı ve araçları kullanılmaktadır.

Güncel ihtiyaçlar ile baş edebilmeleri için Ekonomi Projeleri geliştirilmiştir.

Akademik gelişim kadar önemli sosyal gelişim alanları için;

Evrensel değerleri öğrendiğimiz ve kişiliğimizin sütunlarını inşa ettiğimiz Character Counts Programı,

İşbirliği, takım olma, liderlik yaklaşımları, sorumluluk alma gibi beceriler için Aktif Öğrenme Yaklaşımları kullanılmıştır.

Sanat ile tanıştıran, müzik zevki geliştiren ve bedensel gelişimi destekleyen birçok profesyonelden ve Waldorf yaklaşımından yararlanılmaktadır.

Topluma duyarlı bireyler yetiştirmek için sosyal hizmet programları uygulanmaktadır.

Özetle; tek bir yaklaşıma göre değil, farklı yaklaşımların MEB programlarımızdaki kazanımları geliştirecek bölümleri adapte edilerek uzmanlarca kurumumuza özel Kidsdorf Bee-Zee Campus Programı geliştirilmiştir.