Güvenlik

KIDSDORF

Güvenlik

Okulumuzda güvenlik hizmeti, 24 saat esasına göre güvenlik sistemi ve personeli tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, okulumuz dış çevre ve okul içi kameralarla izlenerek kayıt altına alınmaktadır. Okul Müdürümüz okulumuzda rutin güvenlik ve idari kuralların hassasiyetle uygulandığını garanti eden öncelikli sorumludur. Okulumuza gelen ziyaretçilerin içeri alınmaları ancak güvenlik görevlilerimiz tarafından ziyaretçi defterine kimlik kayıtları işlenmek ve ziyarete geldikleri kişinin bilgi ve onayı alınmak şartıyla “Veli Giriş Kapısı”ndan mümkün olabilmektedir. Velilerimizin okula girişlerinde sene başında kendilerine verilen “veli giriş kartlarını” göstermesi istenmekte, hatta bazı durumlarda kendilerinden talep edilebilecek kimlik belgelerini de yanlarında taşımaları gerekmektedir. Velilerimizden öğrencilerimizin güvenliği açısından önemsenen bu uygulamaya yardımcı olmaları beklenir. Giriş kartı eksik ve/veya kayıp olan velilerimiz okul yönetiminden kartlarının yenilenmesini talep etmelidir. Velilerimiz, eşleri için de bir kart çıkarılmasını istemeleri durumunda bu taleplerini yönetime bir dilekçe ile iletmelidir. Okullarımızda giriş ve çıkışlarda ziyaretçi denetiminin kolaylaştırılabilmesi için “ziyaretçi yaka kartı” uygulaması yapılmaktadır. Güvenlikten giriş yapan ziyaretçiler, güvenliğe kimliklerini bırakıp karşılığında ziyaretçi yaka kartı alarak giriş yapabilir. Dersliklerimiz ile alt ve üst kat koridorlarımız, eğitim-öğretim için sadece öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından kullanılmaktadır. Herhangi bir nedenle okula gelen hiçbir veli ve ziyaretçinin bu alanlara giriş izni yoktur. Veli ve ziyaretçi ilk olarak danışma personeli ile irtibata geçerek taleplerini iletir. Danışma personeli de talebi yanıtlayarak Müdür/Müdür Yardımcıları ile iletişim kurar ve Müdür Odası/Müdür Yardımcısı/Rehberlik Servisi odalarından birinde yapılacak bir görüşme ayalar. Veli/ziyaretçi araçları için okulumuzun karşısında park alanı olarak oluşturulmuş alana park izni verilmektedir. Okul Yönetimi ve güvenlik görevlilerimiz okul yakınlarında park etmiş şüpheli araçlar hususunda dikkatli olmak ve gerekli görülen durumlarda polise bilgi vermekle yükümlüdür. Okula giriş ve çıkış saatlerinde nöbetçi müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenler servislerin ve veli araçlarının karşılaması ve uğurlamasında hazır bulunur. Nöbetçi müdür yardımcısı ve nöbetçi öğretmenler tüm öğrenci giriş ve çıkışları tamamlanana dek görev alanlarını terk etmez. Her sabah servis tarafından tutulan “öğrenci yoklama fişleri” görevli müdür yardımcısı tarafından eksiksiz olarak toplanır. Servis firması da her sabah, öğrenci girişleri tamamlandıktan sonra, nöbetçi okul müdür yardımcısına günlük servis giriş saatlerini ve gelmeyen öğrenci listesini teslim eder. Servis ile gelen öğrenci girişleri tamamlandıktan sonra “Servis Takip Fişleri” büyük bir dikkatle karşılaştırılır. Servis kullandığı halde serviste bulunmayan öğrencilerle ilgili nöbetçi müdür yardımcısı bu öğrencilerin velilerini yoklamalar gelir gelmez tek tek arayarak durum tespiti yapar. Güvenlik açısından öğrencilerin evlerine kendi servisleri ile gidiş/dönüş yapmaları önemlidir. Hiçbir öğrenciye kayıtlı olmadığı servisle okula gidip gelme izni verilmez. Ancak olağan dışı bir durum söz konusu olması durumunda Okul Müdürümüz veli bilgilendirmesi yaparak öğrencinin başka bir servis ile gidiş/dönüşünü sağlayabilir. Okula hastalık, vb. sebeplerle gelemeyen öğrenci için velisi, bu durumu saat 08.45’e kadar Okul Yönetimine sebebiyle birlikte bildirmelidir. Öğrenci servis kullanıyor ise servis birimine de benzer bilgilendirmenin yapılması gerekir.  Saat 08.45’e kadar bilgisi gelmeyen öğrencilerin velileri, müdür yardımcıları tarafından aranılarak bilgi alınır. Okula gelemeyen öğrencilerin hastalık raporu var ise okul yönetimine bunu en kısa sürede ulaştırması gerekmektedir. Günlük çıkışlarda öğrenci, “öğrenciyi alabilecek kişiler” arasında kaydı olmayan hiçbir yetişkine teslim edilemez. Veliden böyle bir talep gelirse bunu okul yönetimine yazılı bir şekilde, alacak kişinin adı soyadı yakınlık derecesi ve telefon numarasının da yazılı olduğu bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Hiçbir öğrenci, velisi tarafından okul yönetimine bilgi verilmeden ve çıkış kâğıdı düzenlenmeden velileri de dâhil olmak üzere kimseye teslim edilemez. Gün içerisinde her hangi bir sebeple okuldan erken ayrılması gereken veya her gün servis kullanırken o gün servis kullanmayacak olan öğrenci velilerinin, durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Bu yazışmada veliden, öğrenciyi alacak kişinin; adı, soyadı, yakınlık derecesi ve telefon numarası bilgilerine yer vermesi istenir. Bu bilgiler ulaştıktan sonra da müdür yardımcısı günlük çıkışlar için öğrenciye –çıkış saati, sebebi ve çıkacağı kişinin adının da yazılı olduğu- bir “günlük çıkış kâğıdı” düzenler. Öğrenci servis kullanıyorsa, servis firmasına da öğrencinin dönüşte servisi kullanmayacağının bilgisini iletir. Güvenlik görevlileri çıkışta öğrenciden “çıkış kâğıdını” teslim almadan çıkış izni vermez. Öğrenci çıkışı yapılırken öğrenciyi alan kişinin de veli geçiş kartı veya kimlik göstermesi beklenir.