Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri

KIDSDORF

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri


Anaokuluna başlama, hem aile için hem de çocuk için çok önemli bir adımdır. İlk 3 yıl içinde çocuk model olarak gördüğü ebeveyninden alabileceğini alır ve kendisine tanınan fırsatlar ölçüsünde bir psiko-sosyal olgunluğa varır. Ancak bu gelişim sınırlıdır. Gelişimin devamlılığı için okul öncesi eğitim alması gereklidir. Çocuk okul öncesi eğitime başladığı zaman tüm kurallarını bildiği aile ortamından henüz hiç bir kuralını bilmediği, tanımadığı kişilerin bulunduğu bir ortama girmektedir ve bu sebeple uyum sürecinde sorun yaşayabilir. Oryantasyon, bu süreci aşmasına yardımcı olup uyum sağlamasını destekler.

Rehberlik Birimi oryantasyon haftasında öncelikle ailelerle konuşarak çocukların bu süreçte yaşayabilecekleri olası durumlar hakkında aileyi bilgilendirir. Aileler, hem karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmiş olurken hem de rehberlik birimindeki eğitimcilerle ve öğretmenlerle koordineli çalışarak bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmiş olurlar.

Ebeveynlerle düzenli aralıklarla gerçekleştirilen görüşmeler sayesinde çocuğun durumu hakkında doğru bilgiye ulaşım sağlanırken aynı zamanda izlenecek yol hakkında ebeveyn de bilgilendirilmiş olur. Çocukların durumlarıyla ilgili velilerle birebir ve toplu halde olmak üzere görüşmeler gerçekleştirilir. Bu görüşmeler çocuğun bireysel durumu ya da karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili bilgilendirmeye yöneliktir. Seminer ve sunumlar ile okul aile işbirliği güçlendirilir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programının Amaçları

Çocuklarımızın zihinsel ve kişilik gelişimlerinin çok büyük bir kısmını tamamladığı, tüm yaşamları boyunca etkili olacak davranış biçimlerinin şekillendiği bu dönemde psikolojik danışma ve rehberlik programımızın amacı çocuklarımızın;

  • Kendilerini gerçekleştirmesine yardım etmek,
  • Psiko-sosyal, duygusal, bilişsel, dil gelişimlerini desteklemek,
  • Yaratıcı düşünce gelişimini desteklemek,
  • Problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak,
  • Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimini sağlamasına destek olmak,
  • Sağlıklı iletişim becerileri kazanmasını sağlamak,
  • Saygı, sevgi, sorumluluk, çevre bilinci gibi evrensel değerleri kazanmasını sağlamak ve bunun yanında anne ve babalara da ihtiyaç duyduğu konularda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmalarında Dikkat Edilen İlkeler:

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri gizlilik esasına dayanır ve tüm öğrencilere açıktır. Etkili bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti bireysel ayrılıkları dikkate alan bir eğitim sisteminde gerçekleşir. Çocuğun bütün olarak gelişmesine sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmasına destek olunur. Uygulanan psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı organize edilmiş, planlanmış bir müfredata sahiptir. Bu program ardışık ve esnektir. Öğretmenler, veliler ve okul yönetimi ile iletişim içinde iş birliği yapılır, koordineli çalışılır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar:

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmaları: Uygulanan test ve envanterler, çocuklarımızın psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemeye, onları takip etmeye yönelik çalışmalardır. Bu sayede çalışmalardan elde edilen verilere göre hareket edilerek her çocuk için farklı bir yol izlenir.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel çalışmalardır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Bireysel Çalışmalar: Gerekli görülen öğrencilerle küçük kas gelişimi, algı, dikkat alanlarında ve davranış̧ problemi yaşayan çocuklarla yapılan çalışmalardır.

Sosyal Sorumluluk Bilinci Geliştirmek Amacıyla Yapılan Çalışmalar: Yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları yaşamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak, ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Grup Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan grup gözlemlerinin amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Özellikle küçük yaş grubu öğrencilerimizin sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini takip etmeye yönelik çalışmalardır.

Kayıt Görüşmeleri: Aday öğrencilerimizin gelişimlerini ve davranışlarını değerlendirmek ve gruba uygunluğunu saptamak amacıyla yapılan çalışmalardır.

Okul Olgunluğu Çalışmaları: İlköğretime geçme sürecinde, öğrencilerimizin geçmişe dönük donanımlarını ölçmek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Grup Çalışmaları: Düşünme becerisi geliştirme, yaratıcılık, dikkat güçlendirme, görsel algı, işitsel algı ve psikomotor gelişime destek gibi konularda ihtiyaç duyan çocuklarla yapılan çalışmalardır.

Velilere Yönelik Çalışmalar:

Aile Danışmanlığı: Velilerimizi daha yakından tanıyarak onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alanlardaki güçlü ya da desteklenmesi gereken yönleriyle ilgili detaylı bilgiler verir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapar.

Bülten Çalışmaları: Velilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda periyodik aralıklarla veli bültenleri çıkarılır ve bu bültenler velilerimize ulaştırılır.

Seminerler: Velilerimizin çocuklarına yönelik uygun tutum ve davranışlar geliştirmelerine destek olmak için düzenlenen çalışmalardır.

Aile-Çocuk Atölyeleri: Aile- çocuk iletişimini güçlendirmek, iletişim becerilerini oyun ve oyuncakları kullanarak geliştirmeyi hedefleyen atölye çalışmalarıdır.

Sosyo-Duygusal Becerilerin Gelişimine Yönelik Çalışmalar: Çocukların duygu ve düşüncelerini tanıma, duygularını regüle etme, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, arkadaş edinebilme ve arkadaşlığı sürdürebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Bu çalışmaları destekleyen sınıf içi etkinlikleri sayesinde becerilerin pekiştirilmesi sağlanır.